“Chí Phèo” Trung Quốc hãy thôi điêu trá, ăn vạ: Bãi Tư Chính… “Thực chất, các tàu công vụ của Việt Nam đã thực hiện các hành động bảo vệ chủ quyền biển của Việt Nam một cách cương quyết nhưng cũng có sự kiềm chế nhất định, có thái độ đúng mực...
Vừa qua, báo chí trong nước và quốc tế có nhiều tin tức cập nhật về bãi Tư Chính....
Những ngày qua tình hình ngoài biển Đông còn nóng hơn cả bão cấp 12, bởi thông tin...
Để thực hiện mưu đồ bánh trướng lãnh thổ, Bắc Kinh thường sẽ không dại xua...

TIN MỚI