Để có những con số kh ủng kh iếp này, E'VN vặt lông hơn 90 triệu con vịt như thế nào?

Theo số liệu báo cáo thì mỗi tháng cả nước tiêu thụ 18 tỷ Kwh điện, như vậy mỗi tháng E'VN bán ra được 18 tỷ Kwh điện, tức mỗi năm sẽ bán được 216 tỷ Kwh điện. Với giá điện bán ra bình quân là 2.300 đồng, nếu E'VN tăng giá điện lên 8,36%, thì mỗi năm số tiền mà E'VN trục lợi được là :
216 tỷ Kwh * 8,36%*2.300 = 41.532 tỷ đồng. (Bốn mươi mốt ngàn, năm trăm ba mươi hai tỷ đồng).

Thực tế sau khi E'VN tăng giá điện lên 8,36% kết hợp với cách tính giá điện tăng luỹ tiến theo 6 bậc, thì Hoá đơn tiền điện của người tiêu dùng Việt Nam tăng bình quân 35%. Vậy mỗi năm E'VN trục lợi sau khi tăng giá điện lên 8,36% là :
216 tỷ Kwh *35%*2300 = 137.880 tỷ ( Một trăm ba mươi bảy ngàn, tám trăm tám mươi tỷ)

Như vậy sau động tác lương lẹo tăng giá điện lên 8,36%, E'VN đã có đủ số tiền là 137.880 tỷ đồng, thừa để xoá các khoản nợ cho Tập đoàn này gây ra, nhưng điều đau xót nhất là người tiêu dùng lại phải nai lưng ra cày chảy m áu mắt để có tiền đóng tiền điện với giá cao ngất ngưởng nhằm trả vào những khoản lỗ do E'VN ăn tàn, phá hại gây ra.

ĐỜI THẬT BẤT CÔNG VÀ TRỚ TRÊU ĐÚNG KHÔNG CÁC BẠN??? Bởi kẻ ăn ốc là E'VN và Bộ Công thương, còn người đổ vỏ là 92 triệu dân Việt Nam.

VẬY TẠO SAO GẦN 500 ĐBQH KHÔNG YÊU CẦU BT Bộ CÔNG THƯƠNG GIẢI TRÌNH VỀ VẤN ĐỀ GÂY BỨC XÚC DƯ LUẬN THẾ NÀY ???

Tags: .

TIN MỚI