Quốc hội мiễn nhiệм Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đề cử nhân sự thay thế

Theo chương trình kỳ họp, hôm nay (2/4), Quốc hội tiến hành miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng và đề cử nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Theo chương trình kỳ họp, sáng 2/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Hôm nay, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đề cử nhân sự thay thế

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Thủ tướng Chính phủ với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi thảo luận tại Đoàn, Quốc hội tiến hành tiến hành bỏ phiếu kín để miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng vào chiều cùng ngày.

Đồng thời, thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng.

Trước khi các đại biểu về Đoàn thảo luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Cũng theo chương trình vào thứ 2 tuần sau (5/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước sau đó sẽ tuyên thệ.

Tiếp đó, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Các quy trình bầu Thủ tướng sẽ được thực hiện trong buổi chiều 5/4.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Trước đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc xác nhận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được giới thiệu để bầu làm người đứng đầu Nhà nước.

Việc miễn nhiệm và bầu, phê chuẩn nhân sự tại kỳ họp lần này thực hiện theo yêu cầu bố trí, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội XIII, với khoảng 25 chức danh được kiện toàn hoặc thay đổi vị trí công tác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước vào ngày 23/10/2018 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Thời điểm đó, khi tiếp xúc cử tri tháng 10/2018, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết, việc Tổng Bí thư được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước “không phải nhất thể hóa”, mà là “tình huống” khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 77 tuổi; Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), cử nhân Ngữ văn; quê ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ông là Tổng Bí thư khóa XI, XII, XIII; Thường trực Bộ Chính trị (8/1999 – 4/2001); Ủy viên Bộ Chính trị 6 nhiệm kỳ, từ khóa VIII đến XIII; Ủy viên Trung ương Đảng 7 nhiệm kỳ, từ khóa VII đến XIII; Chủ tịch nước từ tháng 10/2018; Chủ tịch Quốc hội hai khóa XI, XII; Bí thư Quân ủy Trung ương; Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đại biểu Quốc hội 4 khóa XI, XII, XIII, XIV…

Ông cũng từng giữ các chức vụ: Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan