obama

Trước khi làm Tổng thống, tài sản của Obama chưa đến 300 nghìn đô, sau 8 năm là 200 triệu đô

Trước khi làm Tổng thống, tài sản của Obama chưa đến 300 ngàn đô la. Sau 8 năm làm Tổng thống, tài sản Obama khoảng 200 triệu đô la. Âm mưu đánh cắp 2,1 tỷ đô...
2020-09-23 16:27:02

Cựu tổng thống Obama âm thầm đến VN, thực hiện sứ mạng kín?

Chiều muộn 8-12, tài khoản Trần Huỳnh đã đưa 3 ảnh chụp cựu. tổng thống Obama và chuyên cơ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo...
2019-12-08 22:04:16

Đại án tham nhũng chấn động nước Mỹ: Lộ phương thức rửa tiền hàng tỷ USD của triều đại cựu Tổng thống Obama

Rửa tiền của chính quyền Obama là một trong những đại án tham nhũng mà tổng thống Donald Trump sẽ phải truy tố vào nhiệm...
2019-12-02 09:40:45