SGK Tiếng Việt 1

Vụ SGK lớp 1: Nếu chấp nhận thì đó là một thái độ thỏa hiệp rất nguy hại, ngược đãi tâm hồn tuổi thơ, bán rẻ tương lai đất nước

Nói về bộ SGK Tiếng Việt lớp 1 khiến dư luận tại Việt Nam bức xúc trong thời gian qua, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) cho rằng “một đội ngũ có trình độ,...
2020-11-28 19:16:09

Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 nhiều sạn: Bộ Giáo dục và Nhà Xuất bản chẳng lẽ vô can?

Theo khoản 3 điều 32, Luật Giáo dục được Quốc hội ban hành năm 2019, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm về sách giáo...
2020-10-14 16:32:13